Plant nye træer med Mandalay havemøbler

Udvider samarbejdet med det bæredygtige Trees4Trees
program, der sikrer aktiv støtte til skovbruget

Nu er der en ny mulighed for at handle mere bæredygtigt, når boligen indrettes. Møbler af smukke eksotiske træsorter er populære – og derfor har ansvarlig skovdrift med respekt for naturens ressourcer stadig større betydning i blandt andet Asien.

For at støtte denne bæredygtige udvikling har den danske havemøbelvirksomhed, Mandalay, indgået samarbejde med Trees4Trees i Indonesien. En nonprofit organisation, som med lokalbefolkningens hjælp genplanter træer – og dermed styrker skovbruget.

Hvordan fungerer Trees4Trees?

Indonesien har gennemført reformer for bevarelse og genplantning af landets skovområder. Regeringen kontrollerer al skovhugst, og for hver kubikmeter træ der fældes, genplanter staten et træ. Dette bliver i sidste ende til mere træ end, hvad der fældes.

Denne indsats udvider Mandalay nu i kraft af samarbejdet med Trees4Trees. Det betyder, at der ud over statens genplantning plantes et ekstra, nyt træ for hver kubikmeter træ, der fældes til produktionen af Mandalays møbler.

Hvor står dit træ?

– Hver gang vi sælger et møbelsæt, hvor minimum bordpladen er i teak, modtager kunden et unikt WIN-nummer og certifikat udstedt af Trees4Trees, fortæller direktør Jakob Risvig Skov fra Mandalay. – Ud fra nummeret kan man på organisationens hjemmeside, trees4trees.org, finde præcis den placering, hvor ens træ er plantet – og hos hvilken bonde.

Genplantningerne i Indonesien starter hvert år i november samtidig med regntidens begyndelse. Inden da er alle kimplanter blevet fordelt – gratis – til landmændene i lokalområderne. Landmændene har gennemgået et grundigt undervisningsforløb i korrekt og bæredygtigt skovbrug, så træerne får de bedst mulige forhold.

Sikrer fremtiden
Trees4Trees underviser ikke bare bønderne, så de kan få det bedst mulige udbytte til deres familier. Man arbejder også på skoleniveau, hvor børn lærer om træernes bidrag til at mindske CO2, forbedre vandkvaliteten og jordbundsforholdene. Som afslutning på undervisningen plantes der træer på skolen sammen med børnene. Og efterfølgende kommer organisationen på besøg og taler med børnene om deres træer og pasningen af dem.

– At gå ind i Trees4Trees samarbejdet er et vigtigt valg for os, siger Jakob Risvig Skov. – Det bidrager både til miljøet og til den økonomiske udvikling i lokalområderne, og vi ønsker naturligvis at opretholde og passe på de skovområder, vi opererer i. Nu kan vi give noget tilbage, der ikke alene hjælper miljøet, men også lokalbefolkningen og den enkelte bonde. Træet bliver en ’pensionsopsparing”, som bonden passer på og kan sælge senere hen.

Se mere på www.mandalay.dk